Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Deri Finisaj

Tekstil apre uygulamalarına yönelik çözümler üreten TERRA, deri finisaj işlemlerinde kullanılan parlaklık, kayganlık, yumuşak tuşe ve su iticilik sağlayıcı apreler ile bunların üretimi için gerekli olan silikon polimerleri, katkı maddelerini ve ayrıca köpük kesici türü proses yardımcılarını içeren, kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Elektronik Yalıtım & Enkapsülasyon

TERRA, elektrik ve elektronik malzeme imalatında, hem dış etkenlere karşı koruma ve yalıtım sağlama, hem de elektriksel direnç ve iletkenlik elde etme ve kullanım ömrünü uzatma gibi amaçlar için, üstün performanslı silikon polimerlerden, silikon kauçuklardan ve katkı maddelerinden oluşan, özel bir ürün yelpazesi sunar.

Yalıtım, yapıştırma, dolgu ve enkapsülasyon amaçlı sıvı silikon kauçuklar, sıvı silikon pigment pastalar, silikon reçineler, silikon yağları, silika tozları ve sunduğumuz diğer imalat yardımcıları IEC, ISO, ANSI ve TSE şartnamelerine uygun, hedeflenen nitelik ve maliyette imalatlar yapılmasına olanak verirler.

İplik Ön Bitim Tekstil Terbiye

Tekstil terbiye işleminde kullanılan silikon polimerlerin ve silikonlu yumuşatıcıların üretiminde uzman olan TERRA, iplik ön bitim işlemleri için özel çözümler sunar.

Teknik bakımdan kalite sürekliliği sağlanmış olan bu çözümler, polyester elyaf, poliamid, naylon, polietilen, akrilik, pamuk, yün ve keten türü iplikler ile bunların türevlerinden üretilen ipliklere doğalarında olmayan ipeksi, yumuşak, kaygan tuşe nitelikleri kazandırmanın yanı sıra, renk derinliği, parlaklık ve canlılık, su emicilik veya su iticilik, hacim, elastikiyet, sürtünme direnci ve ısı dayanımı gibi unsurlar bakımından arzu edilen performansların hedeflenen maliyetlerde elde edilmesine olanak verirler.

Silikon Kalıplama, Kalıp ve Prototip İmalatı

Bireysel ve endüstriyel kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen silikon kalıplama, kalıp imalatı ve prototip uygulamalarına yönelik olarak TERRA, kapsamlı çözümler sunar.

Oda ısısında donan, sıvı formda, iki bileşenli RTV-2 kalıp silikonları, sıvı silikon pigment pastalar, silikon yağları, katalizörler, kıvam artırıcı tiksotropik ajanlar, silika tozları, toz silikon reçineler ve su bazlı ve solvent bazlı seçeneklerde üretilen kalıp ayırıcılar kalıp döküm uygulamalarında hedeflenen nitelik ve maliyette imalatlar yapılmasına olanak verirler.

Cam Elyaf Güçlendirme & Yüzey Modifikasyonu

Elyaf takviyeli polimer (FRP) uygulamaları ve cam elyaf yüzey modifikasyonu için TERRA, silanlar, silikon reçineler, silikon kauçuk kaplamalar, elastomerik silikon emülsiyonları, çapraz bağlayıcılar ve katalizörler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Bu üstün nitelikli çözümler, doymamış polyester, vinil ester, epoksi ve fenolik reçine türü tüm reçine sistemlerinde kullanıma uygun olup, reçine modifikasyonu, cam elyaf üretimi ve FRP kompozit üretimi gibi uygulamalarda yapısal güçlendirici, bağlayıcı, izole edici ve su itici görevi görürler.

Kalıp Sökümü, Kalıp Ayırıcılık

Kalıp ayırıcı üretiminde uzman olan TERRA, termoplastik, kauçuk, kompozit, poliüretan, polyester, EVA, Faylon, TPR, akrilik, alçı, kil ve alüminyum gibi hafif alaşım materyaller kullanılarak gerçekleştirilen sıcak ve soğuk kalıp döküm uygulamalarında kalıp sökümünü kolaylaştırmak için kaydırıcı ve kalıp ayırıcı proses yardımcılarını ve ayrıca bu kalıp ayırıcıların formülasyonlarında kullanılan kimyasal bileşenleri içeren, kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Kauçuk Ekstrüzyon

Kaydırıcı amaçlı silikon emülsiyon üretiminde uzman olan TERRA, kauçuk ekstrüzyon malzeme üretimi için özel çözümler sunar.

Polimer esaslı kaydırıcı silikon emülsiyonlar sektörün ihtiyaçları paralelinde geliştirilen, spesifik çözümlerdir. EPDM kauçuk fitil, conta, profil, şerit ve benzeri kauçuk ekstrüzyon mamul imalatlarında mükemmel performanslar sergileyen bu üstün nitelikli kaydırıcı ajanlar, ekstrüderden çıkan kauçuk profile canlı ve kalıcı bir parlaklık kazandırmanın yanı sıra, elastikiyet de kazandırarak montaj kolaylığı sağlar, asit, alkali ve UV direncini güçlendirir ve yaşlanma dayanımını artırırlar.

Köpük Kontrolü

TERRA, imalat süreçlerinde veya ürünlerin kullanımı esnasında karşılaşılan köpük oluşumunu kontrol altına almaya destek olan çözümler sunar.

Toz, kompaund ve emülsiyon türü köpük kesici ve köpük giderici ajanlar, bu ajanların formülsyonunda kullanılan silikon hammaddeler, katkı maddeleri ve sunduğumuz diğer çözümler optimal maliyette etkin bir köpük kontrolü sağlamanın yanı sıra, çalışan sağlığı ve çevre etkisi bakımından da tüm gerekleri gözeten, güvenilir ve sürdürülebilir çözümlerdir.

Metal & Hafif Alaşım Döküm

TERRA, metaller ve hafif alaşımlar kullanarak, döküm ve ekstrüzyon yöntemleri ile mamul üreten endüstriler için, kaydırıcı ve kalıp ayırıcı silikon emülsiyonlardan oluşan, spesifik bir ürün yelpazesi sunar.

Kullanıcı talepleri dikkate alınarak üretilen TERRASIL® Release Agent serisi kaydırıcı ve kalıp ayırıcı silikon emülsiyonlar ve sunduğumuz diğer proses yardımcıları, imalat süreçlerinin düzgün ve akıcı bir şekilde işlemesini ve imalatta verim artışı sağlamanın yanı sıra, optik ve fiziksel bakımdan daha kaliteli mamuller üretilmesine ve maliyetlerin kayda değer oranda düşürülmesine destek olurlar.

Polyester Elyaf Elastomerik Apre

Polyester elyaf tekstil endüstrilerinde elastomerik apre ve fiberfill finishing işlemleri için geliştirilen TERRASOFT® OPE serisi OH polimer emülsiyonları ve sunduğumuz diğer silikonlu yumuşatıcılar, imalat verimliliği, nihai ürün niteliği ve maliyet optimizasyonu bakımından tüm beklentileri karşılayabilen, inovatif çözümlerdir.

Sunduğumuz çözümler parlaklık, yıkama ve ışık haslığı, kohezyon ve elyaf-metal sürtünmesi, termal stabilite, tarak performansı, geri dönme esnekliği, sıçrama etkisi, dolgunluk, yumuşaklık ve su iticilik bakımından hedeflenen neticelerin - çalışan sağlığını ve çevre gereklerini de gözeterek - elde edilmesine olanak verirler.

Poliüretan Köpük Kalıplama

TERRA' nın sunduğu silikon esaslı kalıp ayırıcılar, poliüretan köpük kalıplama işlemlerinde sorunsuz çalışan süreçler ve yüksek kaliteli ürün üretimleri sağlar.

Kalıpta şekillendirilen poliüretan köpük malzemelerin görsel kalitesini iyileştirmenin ve teknik niteliklerini korumanın yanı sıra, malzemenin kalıptan sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlarlar.

Poliüretan Kalıplama & Poliüretan Döküm

TERRA, poliüretan kullanılarak gerçekleştirilen kalıplama ve döküm uygulamalarına yönelik olarak, kalıp sökümünü kolaylaştırarak üretimde verim artışı sağlayan, kalıptan alınan malzemenin görsel kalitesini ve teknik niteliğini iyileştiren ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olan, yenilikçi ve ekonomik çözümler sunar.

Polyester Döküm

TERRA, kalıp döküm yöntemiyle polyester obje ve polyester içerikli malzeme üretimi için, kalıp sökümünü kolaylaştıran silikonlu kalıp ayırıcılardan ve RTV-2 türü kalıp silikonlaından oluşan, kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Polyester döküm sürecini hızlandıran, kalıptan kolay ve zaiyatsız söküm olanağı sağlayan, dökümü yapılan malzemenin içerdiği maddeler ile etkileşime girmeyerek teknik niteliğini bozmayan ve malzemenin görsel kalitesini iyileştiren bu üstün nitelikli çözümler üretim maliyetini de kayda değer oranda azaltırlar.

Polyester Jelkot

Doymamış polyester reçinesi ile imal edilen kompozitlerde ve fiber elyaf takviyeli plastik malzemelerde, malzemenin mekanik, kimyasal, elektriksel, ısıl ve atmosferik direnç niteliklerini güçlendirme ve ayrıca üst katmanının yüzey kalitesini iyileştirme amacıyla gerçekleştirilen polyester jelkot işlemleri için spesifik çözümler sunuyoruz.

Nano partikül yapıda olan ve çok geniş bir seçenek yelpazesi ile sunulan TERRASIL® SILICA serisi silika tozları, performans artırıcı dolgu maddesi olarak polyester jelkot uygulamalarındaki tüm gereksinimleri eksiksiz karşılarlar.

Pres Döküm ve Enjeksiyon Kalıplama

TERRA, termoplastik, kauçuk, poliüretan, polyester, kompozit ve hafif alaşım döküm malzeme imalatlarında, sıcak ve soğuk kalıp pres döküm, basınçlı parça döküm ve enjeksiyon döküm işlemlerinde gereken kalıp söküm işlemleri için, silikonlu kalıp ayırıcılardan oluşan, özel bir ürün yelpazesi sunar.

Silikon Kauçuk Hamuru (HTV) Pres Kalıplama

Silikon kauçuk hamuru (HTV) pres kalıplama ve döküm işlemleri ile malzeme üreten endüstriler için uzman bir hammadde tedarikçisi olan TERRA kapsamlı ve ekonomik çözümler sunar.

Yüksek ısıda kürleşerek donan, pres kalıplama yöntemine uygun HTV silikon kauçuk hamurları (HCR olarak da adlandırılırlar), silikon kauçuk renklendirici pigment pastalar, kürlenme sağlayıcı katalizörler, performans artırıcı silika tozları, yapıştırıcılar, kalıp ayırıcılar ve sunduğumuz diğer çözümler, hem uluslararası düzenlemelere uygun, hem de mekanik, kimyasal, elektriksel, ısıl ve atmosferik dirençler bakımından nihai üründe hedeflenen niteliklerin rekabetçi maliyetlerde elde edilmesine olanak veren, üstün nitelikli çözümlerdir.

Sıvı Silikon Kauçuk (LSR) Enjeksiyon Kalıplama

Sıvı silikon kauçuk (LSR) enjeksiyon kalıplama endüstrileri için uzman bir hammadde tedarikçisi olan TERRA, yenilikçi, rekabet gücü kazandırıcı çözümler sunar.

Yüksek saflıkta, şeffaf, iki bileşenli platin katalizörlü sıvı silikon kauçuklar (LSR), otomatik dozajlı enjeksiyon kalıplama sistemlerine uygun sıvı pigment pastalar, yapıştırıcı katklar ve sunduğumuz diğer çözümler ISO, USP, LFGB, FDA, IEC ve TSE gereklerine uygun, hedeflenen niteliklerde ve rekabetçi maliyetlerde imalatlar yapılmasına olanak verirler.

Silikon Kauçuk Hamuru (HTV) Enjeksiyon Kalıplama

TERRA, yüksek ısıda kürleşen silikon kauçuk hamurları (HCR) ile gerçekleştirilen enjeksiyon kalıplama uygulamaları için kapsamlı ve ekonomik çözümler sunar. Bu üstün nitelikli çözümler üreticilerin kullanım konforu, nihai üründe görsel kalite, teknik nitelik, maliyet ve aynı zamanda rekabet üstünlüğü sağlama bakımından hedefledikleri neticelere kolayca ulaşmalarına destek olurlar.

Silikon Kauçuk Hamuru (HTV) Ekstrüzyon

Ekstrüzyon yöntemiyle yüksek ısıda kürleşen silikon kauçuk hamuru kullanılarak üretim yapan endüstriler için TERRA kapsamlı çözümler sunar.

Yüksek ısıda kürleşerek donan, ekstrüzyona uygun niteliklere sahip HTV silikon kauçuk hamurları, silikon kauçuk renklendirici hamur tipi pigment pastalar, peroksitler, platin katalizörler, silika tozları, performans artırıcı katkılar, kalıp ayırıcılar ve sunduğumuz diğer çözümler uluslararası standartlara uygun, hedeflenen niteliklerde ve rekabetçi maliyetlerde imalatlar yapılmasına olanak verirler.

Silikon Kauçuk Yapıştırma

Silikon kauçuk nesneleri birbirleri ile veya diğer yüzeylere yapıştırmak için geliştirilen SILASTOSIL® RTV SILICONE SEALANT serisi silikon kauçuk yapıştırıcıları, FDA onaylı, gıda ile temasa uygun, oda sıcaklığında donan, tek bileşenli RTV silikon yapıştırıcılardır.

Plastik, kauçuk, silikon kauçuk, kompozit, cam, seramik, metal, aluminyum, ahşap ve benzeri yüzeylerde oldukça güçlü ve dış etkenlere karşı dirençli yapışma sağlayan bu yüksek kaliteli RTV silikon yapıştırıcılar, hassas, kaliteli ve uzun ömürlü silikon mamullerin imalatı için idealdirler.

Silikon Kauçuk Tampon Baskı

Silikon kauçuktan baskı tamponu üretmek için geliştirilen SILASTOSIL® PP Pad Printing serisi tampon baskı silikonları, oda sıcaklığında kürleşerek donan, akışkan, iki bileşenli RTV-2 sıvı silikon kauçuklardır.

0 ila 30 Shore A sertlik düzeyi seçenekleri ile SILASTOSIL® PP serisi RTV-2 tampon baskı silikonları, metal, cam, plastik, kauçuk, kompozit, seramik, ahşap, kumaş ve benzeri yüzeyler üzerine mükemmel kalitede ve optimal maliyette tampon baskılar yapılmasını mümkün kılarlar.

Tekstil Terbiye

Moda ve tekstil dünyası, yalnızca sürekli bir desen ve stil akışına değil, aynı zamanda tüketici zevklerini ve giysi işlevlerini karşılamak için mükemmel şekilde uyarlanmış özelliklere ve tuşe efektlerine de bağlıdır.

Ütüsüz gömlekler, su tutmayan yağmurluklar, yanardöner renkler ve yumuşak yünlü kazaklar yaşam kalitemizin olmazsa olmazlarıdır. Her gün kullandığımız havluların su emici, yumuşak ve kabarık olması yanında, uzun süre rengini korumasını kim istemez ki? Yüksek ısı ve alev direnci, boyutsal kararlılık, aşınma direnci, yıkama direnci ve kalıcılık gibi geliştirilmiş özellikler, kullanıcılar için önemli bir rol oynamaktadır.

TERRA, tekstil ürünlerinde yumuşak tuşe ve işlevesellik gereksinimlerini karşılamaya yardımcı ürünler üretir. TERRA' nın kapsamlı ürün yelpazesi, kumaşların teknik niteliklerinin iyileştirilmesi ve dokuma tekniklerinin geliştirilmesine yönelik entegre çözümlerden oluşur.

Tekstil Baskı Ve Kaydırmazlık

Tekstilde silikon baskı, sıvama ve laminasyon kaplama uygulamaları için yaratıcı çözümler üreten TERRA, tekstil baskı silikonları, sıvı silikon pigment pastalar, katalizörler ve hızlı donma sağlayıcı ajanlar, silikon yağları, silika tozları ve benzeri imalat yardımcılarını içeren, kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Serigrafi baskı, ipek baskı, klişe baskı, enjeksiyon baskı, gofre baskı, yüksek baskı, transfer baskı ve benzeri, manuel olarak veya otomatik baskı sistemlerinde kullanım için geliştirilmiş olan bu çözümler, görsel kalite ve fiziksel performanslar bakımından hedeflenen baskı kalitelerini elde etmenin yanı sıra, uluslararası standartlarda ve optimal maliyetlerde imalatlar yapılmasını mümkün kılarlar.

Web Ofset Baskı

Kaydırıcı ve parlaklık verici silikon emülsiyonların ve imalat yardımcılarının üretiminde uzman olan TERRA, matbaacılıkta web ofset baskı uygulamaları için kapsamlı çözümler sunar. Baskı sürecini hızlandırmanın yanı sıra kağıdın niteliğini, ofset baskı mürekkeplerinin performansını ve baskı kalitesini iyileştirme görevi gören bu çözümler, sistemlerde korozyon ve köpük oluşumunu önler, ve ayrıca kayda değer oranda maliyet düşüşü sağlarlar.

Yapılarda Su Yalıtımı, Su Geçirimsizlik

Yapı endüstrileri için çok amaçlı çözümler üreten TERRA, hem yapısal, hem de yüzeysel olarak su iticilik ve su geçirimsizlk elde etme amaçlarına yönelik olarak, silikon esaslı hammaddelerden ve çeşitli katkı maddelerinden oluşan, kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.

Su, tuz, klor ve alkalilerin sebep olduğu yıpranmaya ve yüzeylerdeki çiçeklenme oluşumuna karşı etkili ve kalıcı bir bariyer oluşturan bu çözümler, nem ve suyun sebep olduğu zararlara ve donma-çözünme döngüsü hasarlarına karşı uzun süreli koruma sağlarlar.

Yüksek Gerilim ve Elektrik Yalıtımı

Yalıtımlı elektrik malzemelerin ve elektronik bileşenlerin imalatında kullanılan silikon kauçuklar ve silikon kauçuk katkıları üzerine uzman bir kuruluşuz.

IEC, ANSI ve ISO sertifikasyonu şartnamelerine ve US EPA standartlarına uygun, hedeflenen nitelik ve maliyette imalatlar yapılmasına destek olan çözümlerimiz, malzeme kalitesini yükseltmenin yanı sıra, üretimde verim artışı sağlanmasına ve maliyetlerin düşürülmesine de destek olurlar.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS