Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Ölçüt Koyucu Olmak

 

Silikon monomer, silikon polimer ve silikon elastomer teknolojileri alanında Türkiye kimya sektörüne kazandırdığımız yenilikler, küresel pazarlar üzerinden gerçekleştirdiğimiz teknoloji transferleri, kapsamlı çözümlerimiz, teknik destek hizmetlerimiz ve yüksek tedarik gücümüz sayesinde yerel endüstrilerin gelişmesine destek veren, öncü ve ölçüt koyucu bir kuruluşuz.

İmalat endüstrilerinde kullanılan silikon esaslı spesifik kimyasallar ve katkı maddeleri üzerine edindiğimiz küresel bilgi birikimlerini ve saha tecrübelerini yerel endüstrilerin kullanımına sunar, ürettiğimiz inovatif çözümler sayesinde aynı zamanda ülke ihracatına da katkıda bulunuruz.

 

 

 

Atılımcı bir ruh ile ve daima daha iyisine ulaşma vizyonumuz sayesinde küresel hammadde üreticileri ile işbirliği içinde çalışır, bilgi birikimlerini ve saha tecrübelerini yerel endüstrilerin kullanımına sunarız.

Sunduğumuz çözümler ve teknik destek hizmeti müşterilerimizin iş verimini artırma, mevcut ürün performanslarını iyileştirme veya yeni ürün geliştirme ve maliyet düşürme hedeflerine ulaşmalarına destek olur.

Biz TERRA olarak işimizi diğerlerinden farklı yaparız ve bu farklılığımız, müşterilerimizin de kendi pazarlarında farklılık yaratmalarına, rekabet gücü kazanmalarına ve yeni iş olanakları yakalamalarına olanak verir.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS