Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Küresel İşbirliği

 

Küresel teknoloji liderleri ile girişilen işbirliği sonucu 2008 yılında kurulan TERRA, silikon esaslı kimyasalların ve katkı maddelerinin üretimi ve tedariği üzerine uzmanlaşmış bir teknoloji kuruluşudur.

Küresel hammadde kaynaklarına rekabetçi koşullarda ulaşılmasını sağlayarak, Türkiye' de kurulu endüstrilerin gelişimine katkıda bulunmayı kendine misyon edinen TERRA, kimya pazarına sunduğu yenilikçi ve katma değer yaratıcı çözümler, sahip olduğu yüksek tedarik gücü ve sağladığı teknik destek hizmetleri sayesinde silikon piyasalarına yön veren, öncü bir kuruluş konumundadır.

 

 

 

Atılımcı ruh

 

Kuruluş temelinde yatan Atılımcı Ruh ile - daima daha iyisine ulaşma vizyonu - sayesinde silikon hammadde üreticileri ile sıkı bir işbirliği içinde çalışan TERRA, edinilen küresel bilgi ve tecrübe birikimlerini yerel endüstrilere aktararak, endüstriyel gelişime katkıda bulunur.

Sürdürülebilirlik prensibi anlayışı dahilinde rekabetçi fiyat ve sabit kalite politikası izleyerek esnek çözümler üreten TERRA, müşterilerinin verimliliği artırma, ürün kalitesini iyileştirme, katma değerli ürün üretme ve maliyet optimizasyonu sağlama hedeflerine ulaşmalarına destek olur.

 

Farklılığımız başarımızın anahtarıdır

 

Biz TERRA olarak işimizi diğerlerinden farklı yaparız ve bu farklılığımız, müşterilerimizin de kendi faaliyet alanlarında farklılık yaratarak, işlerinin devamlılığını güvence altına almalarına olanak verir.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS