Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Geleceğimizin Teminatı

 

TERRA, silikon monomerleri, silikon polimerleri, silikon elastomerler ve silikon katkı maddeleri üzerine ihtisaslaşmış, küresel bilgi ve terübe birikimine sahip bir teknoloji kuruluşudur.

Geleceğinin teminatı olarak gördüğü Sürdürülebilirlik Anlayışı prensiplerini tüm faaliyetlerinin temeline alan TERRA, bu anlayışın dayandığı değerleri hem işbirliği içinde olduğu kuruluşlar, hem de müşterileri ile birlikte paylaşarak, sürekli geliştirir.

 

 

 

 

 

 

Başarımızın Temeli

 

Endüstrilerin karbon salınımını ve çevre etkilerini minimize edecek şekilde çevreye daha duyarlı davranarak, kaynakların daha verimli ve daha güvenli kullanılmasını destekleyen TERRA, çalışanlarını bu doğrultuda eğiterek, müşterilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Biz TERRA ekibi olarak, daha üretken olmaları için müşterilerimizi teşvik eder, onların işletme hedeflerini kendi hedeflerimiz olarak görerek, akılcıl çözümler üretiriz. Sahip olduğumuz Vizyon gereği, silikon hammadde teknolojilerindeki ilerlemeleri müşterilerimize aktarmak için küresel çözüm ortaklarımız ile onlar arasında köprü kurar, ortak akıl üreterek hedeflenen neticelere ulaşılması için çalışırız. İşimizin devamlılığını güvence altına almak için Sürdürülebilirlik Prensibi anlayışını her alanda gözetiriz.

Başarımızın temelinde işte bu güçlü anlayış yatar.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS