Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Sürdürülebilirlik anlayışını temel alırız

 

Biz TERRA' da, geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz Sürdürülebilirlik anlayışını iş yapış modelimizin temeline alırız. Sürdürülebilirlik vizyonu ile benimsediğimiz değerleri hem işbirliği içinde olduğumuz kuruluşlar, hem de müşterilerimiz ile paylaşarak, sürekli geliştiririz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlerimiz varlığımızın teminatıdır

 

Sahip olduğumuz Değerler bütünü iş yapış şeklimizi belirler. İşbirliği içinde olduğumuz ortaklarımızın ve müşterilerimizin çevreye ve tüketiciye daha duyarlı üretim yapmaları, kaynakları daha verimli ve daha güvenli kullanmaları için gayret eder, bu yöndeki çalışmaları teşvik ederiz.

 

Yardımseveriz

 

İnsanlar arasında dayanışmanın önemli bir erdem olduğunu bilerek, topluma daha faydalı bireyler kazandırmak ve bu sayede yaşam kalitemizi artırmak için ihtiyaç sahiplerine gücümüz yettiğince yardım etmeyi, sahip olduğumuz Değerler bütününün bir parçası bir olarak görürüz.

 

Başarı odaklıyız

 

Hep daha iyisine ulaşma tutkumuzun, bizi sektörümzde başarılı yapan ve öncü kılan en önemli değerlerimizden biri olarak görürüz. Karşılaştığımız zorlu hedefleri başarmayı, en güç koşullarda bile umutsuzluğa kapılmadan çalışanlarımızdan, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız gücün bizi sonuca götüreceği inancından asla vazgeçmeyiz.

 

Yenilikçiyiz

 

Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için değişimin gücüne inanarak, kendimizi ve işimizi durmaksızın geliştirip, yenilenmeyi en önemli Değerlerimizden biri olarak görürüz.

 

Proaktif ve atik davranırız

 

Dünyamızın hızla değişen ortamında müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını aynı hızla karşılayabilmek için iş yapış yöntemimizi ve kurumsal yapımızı daha proaktif ve daha atik hareket edecek bir esneklikte yönetebilmeyi önemli değerlerimizden biri olarak görürüz.

 

Adiliz

 

İşimizi yerine getirirken, verdiğimiz sözleri her koşulda yerine getirmeyi, tüm ilişkilerimizde dürüst ve adil olmayı Değerler bütünümüzün en önemli unsuru olarak görürüz.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS