Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Paylaşımcı ve Katılımcı

 

Tüm çalışma kademelerinde, Paylaşımcılık ve Katılımcılık ilkelerini gözeterek, Ortak Akıl Üretme Prensibi ile hareket etme yaklaşımı TERRA' nın tüm yönetim kadrolarınca benimsenmiştir.

TERRA yönetimi, kaynak kullanımı da dahil olmak üzere, tüm planlama ve karar alma süreçlerinde, her seviyede katılımcılığı sağlayarak, yeni fikirler üretilmesini teşvik eden çalışma yöntemleri ve iş süreçleri geliştirir.

 

 

 

 

 

Devamlılık Esası

 

Devamlılık Esası anlayışı TERRA yönetimi tarafından tüm faaliyetlerin temeline yerleştirilmiştir. Faaliyette olduğu her alanda katma değerli çözümler üretmek ve ilk tercih edilen tedarikçi olmak arzusu, müşterilerinin hedeflerine ulaşması için itici güçtür.

Yerel endüstrilerin gelişimini destekleyen, Türk kimya sektörünün ve milli eknomomin büyümesine katkıda bulunan katma değeri yüksek çözümler üretmek, bu amacın gerektirdiği çalışma ortamını sağlamak, süreç odaklı iş akışlarını şekillendirmek ve elde ettiği kazanımları yeni yatırımlara yönlendirmek, TERRA yönetiminin temel görevidir.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS