Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Sürdürülebilirlik ve Katılımcılık

 

TERRA' nın temel değerleri olan sorumluluk bilinci ile hareket etme ve şeffaflık ilkeleri tüm çalışanlar ve yönetim kadrosu tarafından benimsemiştir.

TERRA yönetimi, karar alma süreçlerinde katılımcılığı sağlayarak, yeni fikirlerin üretilmesini teşvik eden çalışma yöntemleri ve iş süreçleri oluşturur.

 

 

 

Sürdürülebilirlik her alanda TERRA yönetimi tarafından faaliyetlerin odak noktasına alınır. Yerel endüstrilerin gelişimini destekleyen, Türkiye kimya sektörünün ve milli eknomomin büyümesine katkıda bulunan yenilikçi çözümler sunmak, bu amaçla gerekli çalışma ortamını oluşturmak ve süregelen planlı yatırımlar gerçekleştirmek TERRA yönetiminin temel görevleridir.

SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS