...

 

Geleceğiniz için doğru kimyasalları kullanın
 
 
REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) başlığı altındaki talimatlar ile, Avrupa Birliği’ nde kimyasallarla ilgili idari mevzuat tarihinin en önemli değişikliği Haziran 2007' de yürürlüğe girdi. REACh bir Avrupa Birliği düzenlemesi olduğu için, bu düzenleme dünyanın her köşesinden bu coğrafyaya giriş yapan kimyasal maddelerle ilgili küresel geçerliği olan bir kanun niteliği taşır.
 
 
Amacımız
 
REACh insan sağlığını ve çevreyi daha iyi korumak amacı taşımanın yanında, innovasyon desteği ile kimya endüstrisinin rekabet gücünün yükseltilmesini de amaçlar. İmalatçılar, ithalatçılar ve tüketiciler için bu düzenleme, ilgili talimatlar üzere gerekli nitelikleri taşımayan kimyasal maddelerin bundan böyle pazara sunulamayacığı manasını taşır. Yürürlüğe giriş tarihleri ve mevzuat gerekleri dahilinde kimyasal madde üreticileri ve ithalatçılar sundukları her ürün için riskleri belirlemek, güvenli kullanımlarını sağlayacak önlemleri almak ve bu hususta müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. Yüksek risk taşıyan maddeler sert izinlere tabi olacaktır. Halihazırda Avrupa pazarında kullanıma sunulan takribi 30.000 tür madde Helsinki merkezli yeni oluşturulan Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Bu ajans maddelere ait gizlilik gerekliliği olmayan verileri ve risk durumlarını kendi veri bankası üzerinden internette yayımlar. Tüketicilerin bu sayede kullandıkları kimyasal maddelerin ciddi ölçüde zararlı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmış olur.
 
Biz TERRA çatısı altında, sürdürülebilirlik prensibi dahilinde insan sağlığı ve çevre güvenliği bakımından kimyasal maddelerin kullanımna dair etkin bir denetim sisteminin kurulmasını destekliyor, ve bu konuya gereken hassasiyeti gösteren tedarikçilerle çalışıyoruz.
 
 
Taahhüdümüz
 
TERRA, REACh talimatları gereğince şart koşulan gerekleri ve sorumlulukları yerine getiren, ürünlerinin ön kayıtlarını yaptıran, REACh talimatlarına uygun hareket eden ve bunu taahhüd eden üretici tedarikçilerle çalışır.
 
Üretici konumundaki tedarikçilerimiz ile sıkı irtibat halindeyiz, tedarik ettiğimiz kimyasal maddelerle ilgili olarak REACh şartlarının ne ölçüde yerine getirildiğine dair kesintisiz bilgi alırız. Maddelerin insan sağlığı ve çevre mevzuatları bakımından güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve muhtemel riskleri azaltmak üzere tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuruyoruz. Tüm müşterilerimiz bu özelliğimizi bilir ve buna göre bizden çözüm talebinde bulunurlar.
 
 
Ürün Güvenliği Bilgi Formları (MSDS) kullanımı
 
TERRA, pazara sunduğu çözümlerin içerdiği kullanım risklerini belirten Ürün Güvenliği Bilgi Formları‘ nı (Material Safety Data Sheet) müşterilerine iletir. Bu bilgi formları TERRA ve üretici konumundaki tedarikçileri tarafından hazırlanmakta olup, o günün şartları ve teknolojileri çerçevesinde belirlenmiş kullanım risklerini ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri içermektedir.
 
 
REACh hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizi arayın. Uzman ekibimiz ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size aktarmaktan memnuniyet duyar.
 
 
 

    
  alt_bar_03 alt_bar_05 alt_bar_07 alt_bar_09 facebookgri1 © Terra Silikon Teknolojileri ve Kimya Sanayi  
         

 

modasmile.com

by TRnova